City Housing Amsterdam
Herengracht 124
1015 BT Amsterdam

Tel: 020- 2600019
Mail: info@cityhousingamsterdam.nl

Short stay

Shortstay is verhuur van vrije sector huurwoningen voor een korte periode (minimaal 7 nachten). Hiervoor is een vergunning nodig van het stadsdeel waarin de woning ligt. Sinds 14 januari 2014 worden er geen nieuwe vergunningen meer verleend.

Het Amsterdamse shortstaybeleid is erop gericht om voldoende woningen te bieden aan (voornamelijk buitenlandse) werknemers en Amsterdam zo aantrekkelijk te houden als vestigingslocatie voor bedrijven.

Het verblijf van shortstayers in de stad mag echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de buurt en van het aanbod van goedkope huurwoningen.

Voorwaarden op een rij

Als u al een vergunning hebt, gelden de volgende voorwaarden:

  • De verhuurperiode mag niet korter zijn dan zeven aaneengesloten nachten of langer dan zes maanden per verhuurperiode.
  • De woning wordt verhuurd aan één huishouden of maximaal vier personen.
  • U houdt een administratie bij van de shortstayverhuur.
  • U betaalt toeristenbelasting voor huurders die niet als bewoner van Amsterdam staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Klik voor meer informatie op de link rechts op deze pagina.

Geen nieuwe vergunningen

Naar aanleiding van de evaluatie van het Shortstaybeleid in 2013 is er een nieuwe beleidsnotitie vastgesteld. Op basis daarvan worden geen nieuwe vergunningen meer verleend. Reeds verleende vergunningen lopen door op basis van de bestaande voorwaarden. Het aantal shortstay-appartementen was op 1 januari 2014 ongeveer 800. Hiermee is het streefgetal uit 2009 bereikt. De effecten van het nieuwe beleid worden in 2017 geëvalueerd.

Striktere handhaving

De gemeente Amsterdam ziet streng toe op illegale aanbieders, brandveiligheid, aantal overnachtingen, overlast en excessen. Verhuurders kunnen hun vergunning verliezen en overtreders kunnen als gevolg een boete tegemoet zien die kan oplopen tot €18.000,--. Overlast kan gemeld worden bij het meldpunt Zoeklicht. Zo nodig stuurt Zoeklicht uw melding naar het stadsdeel.

Bron: Gemeente Amsterdam