City Housing Amsterdam
Herengracht 124
1015 BT Amsterdam

Tel: 020- 2600019
Mail: info@cityhousingamsterdam.nl

Tijdelijke verhuur


In een paar situaties mag u een woning op grond van de Leegstandswet tijdelijk verhuren. U hebt daarvoor een vergunning nodig.

U bent eigenaar van de woning en wilt deze tijdelijk verhuren. Tijdelijke verhuur is alleen toegestaan als de woning niet bewoond is en er niemand op het adres ingeschreven staat.

Daarnaast gelden deze voorwaarden:

 • bij een huurwoning: de woning moet binnen twee jaar worden gesloopt of volledig gerenoveerd of de huurwoning moet te koop staan.
 • bij een koopwoning: de woning moet te koop staan. Daarnaast moet één van deze drie extra voorwaarden van toepassing zijn:
  • de woning is nooit bewoond (nieuwbouw) geweest, of
  • u moet voorafgaand aan de leegstand minimaal een jaar in de woning hebben gewoond, of
  • in de tien jaar voorafgaand aan de leegstand is de woning maximaal drie jaar verhuurd geweest.

Vergunning nodig
Bij tijdelijke verhuur heeft het huurcontract een einddatum. De huurder gaat ermee akkoord de woning op die einddatum te verlaten. Voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet hebt u een vergunning nodig.
U hoeft geen vergunning aan te vragen voor een woning met een huurwaarde die in de vrije sector ligt (huur hoger dan € 710,68). Het is wel verstandig om een vergunning aan te vragen. Als u er bijvoorbeeld zeker van wilt zijn dat de huurder op de afgesproken datum vertrekt, dan kunt u met een vergunning het vertrek afdwingen. De huurder kan namelijk geen beroep doen op huurrecht als u een vergunning hebt.

Maximaal twee koopwoningen
Particuliere eigenaren mogen niet meer dan twee te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.

Geldigheid vergunning
Bij koopwoningen is de vergunning vijf jaar geldig. Dit is ook de maximale periode voor tijdelijke verhuur. Bij huurwoningen is de vergunning twee jaar geldig. U kunt daarna de vergunning bij de afdeling Wonen met telkens één jaar verlengen tot een maximale periode van zeven jaar.

Kosten vergunning De vergunning voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet kost € 142,- (tarief 2017). De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag, de leges, betaalt u altijd. Dus ook als uw aanvraag wordt afgewezen.

Vergunning verkregen en dan? Bij koopwoningen is de vergunning vijf jaar geldig. Dit is ook de maximale periode voor tijdelijke verhuur. Bij huurwoningen is de vergunning twee jaar geldig. U kunt de vergunning bij de afdeling Wonen met telkens één jaar verlengen tot een maximale periode van zeven jaar.

Huurcontract
Voor het huurcontract bij Tijdelijke Verhuur gelden de volgende voorwaarden:

 • het nummer van de vergunning staat in het contract.
 • het contract geldt voor een periode van minimaal zes maanden. Voor huurwoningen die te koop staan geldt het contract minimaal twee maanden.
 • bij woningen van woningcorporaties met een huur lager dan € 710,68 moet het huurbedrag in het huurcontract staan.
 • de opzegtermijn voor de tijdelijke huurder is minimaal één maand.
 • de opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal drie maanden. Voor huurwoningen die te koop staan is de opzegtermijn minimaal twee maanden.

Hoogte van de huur
De gemeente bepaalt de maximale huurprijs bij Tijdelijke Verhuur op grond van de Leegstandwet. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • In geval van sloop of ingrijpende woningverbetering is de huurprijs voor woningen van woningcorporaties met een huur lager dan € 710,68 vastgesteld op 80 procent van de maximaal redelijke huurprijs. Die is gebaseerd op het puntenstelsel.
 • Voor particuliere huurwoningen of een huurwoning die te koop staat met een huurwaarde lager dan € 710,68 geldt de huurprijs volgens het puntenstelsel.
 • Voor hogere huurwaarden dan € 710,68 geldt geen maximaal redelijke huurprijs.
 • Bij verkoop eigenaar/bewoner geldt geen maximaal redelijke huurprijs.

Woningcorporaties mogen woningen met een kale maandhuur tot en met € 710,68 alleen verhuren aan personen met een inkomen tot € 36.165, - (2017).

Bron: Gemeente Amsterdam