City Housing Amsterdam
Herengracht 124
1015 BT Amsterdam

Tel: 020- 2600019
Mail: info@cityhousingamsterdam.nl

Woningwaarderingsstelsel

Woningwaarderingstelsel Het puntenstelsel (woningwaarderingsstelsel) vertaalt de kwaliteit van een woning in punten. Het gaat dan om zelfstandige woonruimte: woningen met een eigen toegang en een eigen keuken, badkamer en toilet.

Maximale huur
Het puntenaantal bepaalt wat de maximale huurprijs mag zijn voor uw woning. Met deze bovengrens kunt u vaststellen of de huurprijs in verhouding staat tot wat u ervoor krijgt.

Vrije sector
Het puntenstelsel geldt voor alle woningen. Woningen die volgens het puntenstelsel uitkomen boven een rekenhuur van € 710,68 per maand, heten vrijesectorwoningen.

Let op: voor kamers en voor rijksmonumenten geldt een ander systeem om tot een maximale huurprijs te komen.

Hulp bij berekenen?
Met het puntentellingformulier kunt u zelf de maximale huur van uw woning berekenen. U kunt hiervoor ook hulp krijgen bij een Wijksteunpunt Wonen. Er is een steunpunt in elk stadsdeel.

Bereken online de huurprijs https://www.wswonen.nl/puntentelling/puntentelling...

Meer informatie bij de rijksoverheid
Het puntenstelsel is een landelijk systeem. U kunt meer informatie vinden bij de rijksoverheid of op de website www.huurders.info.

Bron gemeente Amsterdam