City Housing Amsterdam
Herengracht 124
1015 BT Amsterdam

Tel: 020- 2600019
Mail: info@cityhousingamsterdam.nl

Woning delen

Sinds 1 januari 2017 zijn de regels voor woningdelen veranderd. We zetten ze hier voor u op een rij.

Er zijn twee manieren om een woning te delen.

  • door hospitaverhuur en inwoning
  • door kamergewijze verhuur

Beide vormen van woningdelen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

In beide gevallen gaat het om bewoning door drie of meer volwassenen. Als een huis wordt bewoond door twee volwassenen is er géén sprake van woningdelen. Ook niet als die twee volwassenen geen relatie hebben. Twee volwassenen in één woning beschouwen we als één huishouden.

Hospitaverhuur en inwoning

Een aloude vorm van woningdelen is hospitaverhuur: een bewoner verhuurt een deel van zijn of haar woning aan een ander huishouden. Die bewoner kan de eigenaar van de woning zijn of een huurder, dat maakt niet uit. Het is ook niet van belang of het een woning in de vrije sector is of een sociale huurwoning. Wél van belang is dat de verhuurder zélf zijn hoofdverblijf in de woning heeft en minimaal de helft van de woning zelf bewoont.

De precieze voorwaarden leest u bij hospitaverhuur en inwoning.

Kamergewijze verhuur

We spreken van kamergewijze verhuur als een woning door drie of meer volwassenen wordt bewoond, behalve als de bewoners een huishouden vormen (bijvoorbeeld bij een gezin). Twee volwassenen worden altijd als één huishouden gezien.

Het gaat bij kamergewijze verhuur dus altijd om een woning met minimaal drie onzelfstandige woonruimten. Voor deze woonvorm is een vergunning nodig, die wordt verleend als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • er moet een gemeenschappelijke verblijfsruimte zijn;
  • de kamers moeten voldoen aan eisen voor geluidsisolatie;

De vergunning voor het omzetten naar onzelfstandige woonruimten geldt niet voor studentenwoningen die door de gemeente als zodanig worden erkend.

De precieze voorwaarden leest u bij voorwaarden omzetten van woonruimte.

Woongroepen

Tot 1 januari 2017 konden woongroepen zonder vergunning in een huis wonen als de woongroep zich registreerde als 'woongroep-in-een-zelfstandige-woning'. Die
mogelijkheid bestaat niet meer. Vanaf 1 januari 2017 worden nieuwe woongroepen beschouwd als kamergewijze verhuur. De eigenaar moet een vergunning aanvragen voor het omzetten van een zelfstandige naar een onzelfstandige woonruimte.

Voor de woongroepen die zich vóór 1 januari 2017 al hadden aangemeld, verandert er niets zolang de woongroep blijft bestaan in dezelfde vorm. Wie dat wil kan de eisen waaraan woongroepen moesten voldoen teruglezen.

Bron: Gemeente Amsterdam